Kullanım Koşulları Sözleşmesi

Son Güncelleme 12.08.2022 07:15

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı, işbu KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ'ni okuduğunu, anladığını, kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve Elra mobil uygulamasını veya web sitesini ziyaret ettiğinde bu koşullara herhangi bir itirazda bulunmadığını veya itirazda bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı, KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ koşullarından herhangi birini kabul etmediği durumda Elra Platformu’ndaki ziyaretini derhal sonlandırmalı ve sunulan hizmetlerden hiçbirinden faydalanmamalıdır. Elra Platformu’nu aşağıdaki koşullardan herhangi birini kabul etmemekle birlikte ziyaret etmeye devam edilmesi durumunda tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.

Madde – 1 Sözleşmenin Konusu

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesinin (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu,

Elra uygulamasında mevcut olan ve/veya ileride Elra tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlere ilişkin usul ve esaslar, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların işbu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

Madde – 2 Taraflar

İşbu sözleşme ile düzenlenen karşılıklı hak ve yükümlülükler “Vatan Cd. No:33/1 Fatih - İstanbul” adresinde mukim “Elra” (bundan sonra “Elra’’ olarak anılacaktır) ile Elra mobil ve/veya web uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kullanıcı arasında üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile yürürlüğe girer.

 

Madde – 3 Tanımlar

İşbu Sözleşme’de yer alan kavramlar karşılarında açıklanan anlamları ifade eder:

Elra Platformu: 10.02.2022 tarihli, 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik (bundan sonra kısaca “Yönetmelik” olarak anılacaktır) kapsamında sunulan uzaktan sağlık hizmetlerini içeren sağlık platformudur.

Elra Platformu, Yönetmelik’in 8. Maddesi kapsamında ruhsatlı ve izinli olup aynı Yönetmelik’in 14. Maddesindeki yasaklar ve sınırlamalar haricinde, 7. Maddesi kapsamında uzaktan sağlık hizmeti sunmaktadır.

İçerik: Web Sitesi ve Mobil Uygulama’da yayınlanan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam vb. görsel ve işitsel imgelerdir.

Kullanıcı/lar (Üye): İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Elra Platformu’na üye olan, sunulmakta olan hizmetlere erişen, kanuni ehliyeti tam olan 18 yaşını doldurmuş gerçek kişidir.

18 yaşından küçüklerin Elra Platformu’nu ziyaret edebilmeleri için bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni yasal temsilcileri ile birlikte okumaları ve ilgili mevzuata uyarak tüm kuralları kabul etmeleri gerekmektedir. Aksi bir kullanımın tespiti halinde reşit olmayan kişi, kaydı tamamlanmış olsa dahi Kullanıcı olma haklarından yararlanamaz. Elra, böyle bir durumda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar veya anlaşmazlıktan sorumlu olmayacaktır.

Hizmet/ler: Elra Platformu kapsamında sunulacak olan hizmetlerin tümüdür. Elektronik ortamda sağlanan hizmetler, hizmet alıcısının (Kullanıcının) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alış verişi ve görüntülü görüşme yapılması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda görüntülü görüşme ortamında bulunmaları gereklidir.

Uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında kaydedilen ses ve görüntülere dair veriler, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı kapsamında ve mevzuatın emrettiği süreler boyunca saklanmaktadır.

Mobil Uygulama: Kullanıcı’nın, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri, Elra Platformu kapsamında sunulan Hizmetler’e ilişkin içeriklerin yayınlanacağı uygulamalardır.

Web Sitesi: Elra Platformu kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin içeriklerin yayınlanacağı web sitesidir. https://elrasaglik.com/

 

Sağlık Profesyoneli: Doktor, diş doktoru, psikolog, fizyoterapist, kadın doğum uzmanı, diyetisyen, terapist ve ayrıca yukarıda belirtilmeyen farklı sağlık meslekleri yürüten kullanıcılardır.

Kuruluş: Tıbbi hizmetlerin verilmekte olduğu kuruluşlardır.

Profil: Herhangi bir Kuruluş veya Profesyonel ile ilgili bilgi ve görüşlerin Sitede toplandığı yerdir.

Hesap: Kullanıcı veya Sağlık Profesyonellerinin kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site kullanıcısıdır.

Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri: İşbu Kullanım Şartnamesine uygun olarak sağlamaktadır.

Kullanım Koşulları: Herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

Madde – 4 Üyelik ve Kullanım Koşulları

4.1 Üyelik işlemleri, internetten veya Mobil Uygulama’dan başvuru formu doldurularak gerçekleştirilebilmektedir.

4.2 Kullanıcı, Elra Platformu’na üye olarak, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Web Sitesi ve Mobil Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Elra Platformu tarafından açıklanan koşulları kabul etmiş olmakta, bu koşullara uygun olarak hareket edeceğini taahhüt etmekte ve vereceği bilgilerin, Hizmetler’in sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan etmektedir.

4.3 Kullanıcı, Elra Platformu’na giriş yapmak için T.C. kimlik numarası, ad soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, telefon bilgileri gibi kişisel verilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür. Elra Platformu’nun, Kullanıcı’nın şahsına ve/veya yakınlarına ait vermiş olduğu bilgileri tevsik edici her türlü belgeyi talep etme hakkı saklıdır. Tüm bu bilgiler, MERNİS Sistemi üzerinden doğrulanmadıkça Elra Platformu’ndan hizmet alma hakkı tanınmaz.

4.4 Reşit olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcı” olmanın doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar Elra'nın sorumluluğunda değildir.

4.5 Uygulamaya üye olabilmek için kullanıcının, Elra tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmamış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Elra tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları uygulamaya üyelik hakkı kazanma sonucunu doğurmayacak ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan Elra sorumlu olmayacaktır.

4.6 Kullanıcı, Elra Platformu’na üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden Elra Platformu’nun sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

4.7 Elra Platformu, Kullanıcı tarafından Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.8 Elra Platformu üyeliği Kullanıcı’ya özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez ve satılamaz. Kullanıcının, kendisi için oluşturulmuş portalları başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde, kullanıcı, Elra'nın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan iş bu sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan etmiştir.

Madde – 5 Karşılıklı Hak ve Yükümlülükler

5.1 Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Kullanıcı, kullanım prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir.

5.1.2 Kullanıcı, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Elra'nın üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

5.1.3 Kullanıcı, Web Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya erişmek için kullandığı kullanıcı adı, şifre, aktivasyon kodu gibi bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bu bilgileri kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı bu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Elra Platformu, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkaları tarafından ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Elra Platformu’nu derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.4 Kullanıcı, Uygulama içeriğinde yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini; Elra'ya verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını Kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu iletişim bilgilerinin kullanıcının kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerini aktif olarak kullanmamasından dolayı Elra'nın uğrayabileceği her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır.

5.1.5 Elra'nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Elra'nın uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir. Elra, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit etmesi durumunda, Kullanıcı'nın hesabını iptal etme veya Kullanıcı’nın Elra Platformu’na erişimini geçici veya tamamen yasaklama hakkını saklı tutar.  Web Sitesi ve Mobil Uygulama altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’ya yetkisiz bağlanılması ile Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek Elra Platformu gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya ait olacağını; bu sorumluluklar nedeni ile Elra'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, Elra'ya yöneltilebilecek olası talep ve zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.6 Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın tüm sayfaları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabidir. İçeriğe ilişkin bilgi, belge, materyaller ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları Elra'y’a aittir. Kullanıcı, Web Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Elra Platformu’nun yazılı iznini almadıkça, Elra ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, verileri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri, Web Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın belli bir kısmını ya da içinde yer alan bilgileri hiçbir şekilde yayınlayamaz, kopyalayamaz, aktaramaz, kullanamaz veya başka bir web sitesinden buralara bağlantı kuramaz.

5.1.7 Kullanıcı, Elra'nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Elra tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

5.1.8 Her türlü ‘Kullanıcı’lığın tesisinin ilk ve en önemli koşulu ’18 yaşından büyük olmak’ şartıdır. Kullanıcı, üyelik formunu doldurduktan ve ‘’Kullanım Koşulları ve Gizlilik Koşulları’’nı kabul ettiğini onayladıktan sonra işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının, uygulamaya kayıt olduğu ve Elra tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; Elra, ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.2 Elra'nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 Elra Platformu herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcı’ya ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Web Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı, Elra Platformu kapsamındaki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı’nın cihazının mobil (data) iletişimine kapalı olması veya Kullanıcı’nın Mobil Uygulama’yı çalıştırmaması, geçici ve daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

5.2.2 Elra Platformu kapsamında sunulan Hizmetler’de kampanya şartları, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir.

5.2.3 Elra, işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, içerik, uygulamayı kullanma koşulları ile uygulamada sunulan bilgileri, önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, uygulamayı durdurma, kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Elra tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

5.2.4  Elra, platforma erişimi kısmen veya tamamen kısıtlama hakkına sahiptir. Elra Platformu’na erişimin kısmen veya tamamen kısıtlanmasından veya engellenmesinden veya Elra Platformu’nun herhangi bir nedenle kullanılamamasından Elra sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, bu nedenlerle Elra'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2.5 Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle uygulama içerisinde Elra kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Elra, Web Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan veya buralardan bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan her türlü içeriğe dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi amaçlı olup, Elra tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Buralarda yer alan bilgiler ışığında alınacak aksiyonlar ile ilgili sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

5.2.6 Elra, Elra Platformu’nun kullanımı amacıyla talep edilen ve kayıt yapabilmek için gerekli olan (TC Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi vb.) verileri; sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Kullanıcı ile temas kurulması ve sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilmektedir.

5.2.7 Yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar, gerekli önlemler alınmasına rağmen gerçekleşen Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar vb. gibi ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Taraflar, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, Elra’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5.2.8 Elra gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir. Elra uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir.

5.2.9 Kullanıcı (Üye), Elra Platformu’ndan sunulan uzaktan sağlık hizmetlerinin herhangi bir sebeple kesintiye uğraması veya sonlanması hallerinde veya uzaktan sağlık hizmeti sunumu sırasında önerildiğinde, sağlık kurumuna acilen başvurma ve/veya 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arama yükümlülüğü ve sorumluluğunun sadece kendisinde olduğunu, Elra'nın bu veya benzeri bir ihbar/bildirim yükümlülüğü olmadığını peşinen, gayri kabili rücu olarak kabul eder.

5.2.10 Kullanıcı (Üye), Elra Platformu’nda yaptığı/yazdığı yorumların hukuk ve cezai sorumluluğunun sadece kendisinde bulunduğunu, herhangi bir sebeple Elra'nın uğradığı/uğrayacağı maddi ve manevi zararları, ilk talep halinde, herhangi bir ihtara veya ilama gerek kalmaksızın ödeyeceğini kabul eder. Elra, uygulamanın işleyişine, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.11 Uzaktan sağlık hizmeti sunumu için belirtilen süre, üst sınır olup, hizmetin daha önce neticelenmesi hallerinde, bakiye süre için ücret iadesi yapılmaz.

 

Madde –6 Hizmetler

Elra, “Elra” vasıtasıyla kullanıcılara işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen hizmetleri sağlayacaktır. Söz konusu standart uygulama ücretsiz olup uygulama içeriğindeki bazı ek özellikler ücretli olarak sağlanabilecektir. Elra tarafından bu uygulama ile kullanıcılara, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabileceği, yazılı ve görsel içerikleri kullanıcı portallarında paylaşabileceği, kullanıcıların, Elra tarafından uygulama kapsamında satışa sunulan ürünleri satın alabileceği mecraların hazırlanması ve işbu sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla kullanıcılara iletilmesi hizmetlerini sunacaktır.

6.1 Online Görüntülü Görüşme Hizmeti

Kullanıcı/Üye, Elra Platformu’nda yararlandığı uzaktan sağlık hizmetleri esnasında ses ve görüntü kaydı yapılmasını gayri kabili rücu kabul eder.

Online görüntülü görüşme ile kullanıcılar sağlık profesyonelleri ile görüşebilir, danışabilir veya sağlık profesyonellerinden ikinci görüş alabilirler. Elra herhangi bir sağlık hizmeti sağlayıcısını özellikle tavsiye etmemekte ve desteklememektedir. Bu hizmet, acil olan tıbbi sorunlar için tasarlanmamıştır, acil olmayan tıbbi sorunları için tasarlanmıştır. Acil bir tıbbi durum varsa bu hizmeti kullanmamalısınız. Acil ve hayati tehlike arz eden herhangi bir tıbbi durum için derhal 112’yi aramalısınız.

6.2 Hizmet Detayı

Sağlık Profesyonelleri değerlendirmelerini kullanıcılardan gelen bilgiler üzerinden yaparlar. Bu nedenle fiziki muayene esnasında görebilecekleri ve onların tanı ve düşüncelerini etkileyebilecek bazı kritik noktaları değerlendiremeyebilirler. Elra Platformu’ndaki Sağlık Profesyonelleri bu riskleri en aza indirgeyebilmek ve durumu tam olarak anlamak adına ihtiyaç duydukları bilgiler için kullanıcılarla sürekli irtibat halinde olsalar da bahsedilen risk her zaman mevcuttur.

Elra Online Görüntülü Görüşme hizmeti kullanıcıların yerel doktoruyla yapacağı yüz yüze muayenenin bir alternatifi değildir. Kullanıcı, Elra Online Görüntülü Görüşme hizmetlerinden yararlanmaya karar verdiğinde hizmetin kapsamını, sınırlarını ve risklerini kabul etmiş olur. Kullanıcı, Elra Online Görüntülü Görüşme hizmetlerinden yararlanarak uzaktan istişare ile tıbbi görüş aldığında bu sözleşmedeki koşulları bilerek kabul etmiş olur. Kullanıcıların alacağı tıbbi tavsiyeler sınırlıdır ve Elra platformundaki Sağlık Profesyonellerine iletilen bilgi ve veriler doğrultusunda geçerlidir. Kullanıcı, Elra Online Görüntülü Görüşme hizmetinden yararlanırken yukarıdaki durumların varlığının kullanıcı bilgisi dahilinde olduğunu ve riskleri kabul eder. Elra Online Görüntülü Görüşme hizmeti kullanıcı üyelik hesabında bulunan ve kullanıcı tarafından doldurulmuş olan formlardaki her türlü bilginin güncelliği kullanıcının sorumluluğundadır. Sağlık Profesyonelleri her türlü değerlendirmelerini bu bilgilerin güncelliği esasına göre yapmaktadırlar.

 

 

6.3 Sorumluluk Sınırı

Elra Online Görüntülü Görüşme hizmeti aracılığıyla başka bir şahıs veya firmadan alınan hizmetlerle ilgili olarak Elra sorumlu tutulamaz. Elra, etik gereklilikler doğrultusunda ilgili sorunların oluşmaması ve oluştuğu durumda sorunun çözümü için gerekli çabayı harcamakla birlikte hizmetten doğacak sorun, dolaylı veya doğrudan hiçbir zarar, şikâyet ve hatalarla ilgili yasal sorumluluk üstlenmez.

 

Madde -7 Gizlilik

7.1 Uygulama üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (adı/soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Elra'ya vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılacaktır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi imzalamakla bu kullanıma onay vermiştir.

7.2 Kullanıcıdan istenen kişisel bilgiler, kullanıcıya “Hizmet” verilebilmesi için gerekli olup, bu kişisel bilgiler Elra tarafından veya yetkilendirdiği üçüncü parti firmalar tarafından saklanır. Elra mobil uygulaması Elra tarafından sağlanmaktadır. Uygulama içerisindeki bazı servisler yetkilendirilmiş üçüncü parti firma/lar aracılığı ile sağlanmakta olup, Uygulamadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, hizmetlerin sunumu için gereken bilgilerinin söz konusu üçüncü parti firma/lar ile paylaşılacağını kabul ederler.

7.3 Elra mobil uygulamasını indirerek üye olanlar, Kullanım Koşulları’nın yanında işbu Gizlilik Koşulları’nı kabul etmiş bulunmakla birlikte burada belirtilen hükümlerin kendilerini bağladığını kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

7.4 Elra, işbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Elra'nın işbirliği içinde olmadığı üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Elra, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. Elra'nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Elra'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Elra, işbu sözleşme hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1)    Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

2)    Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi halleridir.

Madde –8 Güvenlik

8.1 Uzaktan sağlık hizmeti kapsamında kullanılan bilişim sistemleri, kullanıcı adı ve parolaların güvenliği ELRA - GLOBAL BİLGİSAYAR KONTROL SİSTEMLERİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sağlanacaktır. Elra'nın yazılımında en gelişmiş güvenlik sistemleri kullanılmıştır. Her türlü teknolojik yenilik yakından takip edilmekte ve hızla uygulanmaktadır. Mevcut hiçbir sistem kendisine yöneltilecek kasıtlı saldırılara veya istem dışı bilgi paylaşımlarına (Elra'ya ulaştırılmış kullanıcı bilgileri) karşı yüzde yüz güvenli değildir.

 

8.2 Elra sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8.3 Kullanıcı Elra'nın hizmetlerinden yararlanırken; herhangi bir izinsiz açıklama, oluşabilecek kasıtlı bir saldırı, hata, gecikme, arıza, veri tabanında bulunan ve Elra'ya ulaştırılmış olan bilgilere ilişkin yolsuzluğa dair risklerin varlığının kullanıcı bilgisi dahilinde olduğunu ve kesinlikle sadece kullanıcının sorumluluğunda olduğunu kabul etmiş olur.

8.4 Elra, yukarıda açıklanan olağandışı bu durumlar ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar haricinde, Elra'ya iletilmiş hiçbir bilgiyi kullanıcı izni dışında üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

Madde –9 Kayıtların Geçerliliği

Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Elra'nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde – 10 Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Elra Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, Elra'nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;

-       Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması,

-       Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

-        Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

Madde – 11 Tebligat Adresleri

11.1 Elra uygulaması üyelerden peşinen cep telefonu numarası bilgisini ve/veya elektronik posta adresi bilgisini istemektedir. Ancak kullanıcıların Elra'ya bildirdiği cep telefon numarası bilgisi ve/veya elektronik posta adresi bilgisini, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği cep telefonu numarası veya elektronik posta adresi olarak kabul edilmektedir.

11.2 Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiştir.

11.3 Yine Elra'nın kullanıcıların kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Elra tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyelere ulaştığı kabul edilecektir.

Madde – 12 Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nda tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığı önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Madde – 13 Yürürlük

13.1 Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir

13.2 İşbu Sözleşme, 13 (onüç) maddeden oluşmakta olup kullanıcının elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir ve Web Sitesi ve Mobil Uygulama kullanılmaya devam edildiği sürece yürürlükte kalacaktır.

Yukarı çık